Monthly Archives: March 2008

Nevill Mott

Kebetulan lagi tak teringat kepelupaanku sendiri. Kita isi ruang dengan kepikunan orang lain :). Korbannya kali ini adalah Nevill Mott. Latar belakang dulu. Fisikawan ini sempat belajar fisika di Kopenhagen di bawah Niels Bohr dan di Göttingen di bawah Max Born. Kemudian ia menjadi profesor fisika teori di Bristol, sebelum akhirnya menjadi Cavendish Professor of … Continue reading “Nevill Mott” Continue reading

Comments Off on Nevill Mott